Υπηρεσίες

Διατροφική συμβουλευτική οργανισμών

Διαιτολογικές/διατροφικές υπηρεσίες σε ομάδες, σωματεία και επιχειρήσεις σίτισης – φροντίδας – αποκατάστασης.

NutriConsultancy - Εταιρική Συμβουλευτική

Σχεδιασμός προγραμμάτων διατροφικής αγωγής και υποστήριξη διατροφικών ισχυρισμών.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για άτομα και μικρές ομάδες

Εξατομικευμένη και εξειδικευμένη διατροφική υποστήριξη σε αθλητές και μη, καθώς και άτομα με εξειδικευμενες διατροφικές ανάγκες.

Διατροφική συμβουλευτική οργανισμών

Διαβάστε αναλυτικά

Διατροφική συμβουλευτική οργανισμών

Παροχή Διαιτολογικών Υπηρεσιών σε Κλινικές και Γηροκομεία

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και υποστήριξη του Τμήματος Διατροφής σε ιδιωτικούς χώρους περίθαλψης

Παροχή Διαιτολογικών Υπηρεσιών σε Αθλητικά Σωματεία και Γυμναστήρια

Η διατροφική υποστήριξη σε χώρους άθλησης διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

Παροχή Διαιτολογικών Υπηρεσιών σε Κλινικές και Γηροκομεία

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και υποστήριξη του Τμήματος Διατροφής σε ιδιωτικούς χώρους περίθαλψης

Παροχή Διαιτολογικών Υπηρεσιών σε Αθλητικά Σωματεία και Γυμναστήρια

Η διατροφική υποστήριξη σε χώρους άθλησης διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

Συμβουλευτική σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά και κατασκηνώσεις

Η καθιέρωση σωστών συνηθειών διατροφής και άσκησης αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών ήδη από την προσχολική ηλικία. Οι διαιτολόγοι της εταιρείας μας αναλαμβάνουν τη διαιτολογική υποστήριξη σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Συμβουλευτική σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά και κατασκηνώσεις

Η καθιέρωση σωστών συνηθειών διατροφής και άσκησης αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών ήδη από την προσχολική ηλικία. Οι διαιτολόγοι της εταιρείας μας αναλαμβάνουν τη διαιτολογική υποστήριξη σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Διαβάστε αναλυτικά

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για άτομα και μικρές ομάδες

Διαβάστε αναλυτικά

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για άτομα και μικρές ομάδες

Ομάδες Διατροφικής Συμβουλευτικής και Κινητοποίησης

Οργανώνουμε ομαδικές συνεδρίες διατροφικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

Παροχή Διαιτολογικών Υπηρεσιών σε Αθλητικά Σωματεία και Γυμναστήρια

Η σωστή διατροφική υποστήριξη σε χώρους άθλησης διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης

Εξατομικευμένη Διατροφική Υποστήριξη

Yποστήριξη και καθοδήγηση για άτομα με φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις μοναδικές ανάγκες τους.

Ομάδες Διατροφικής Συμβουλευτικής και Κινητοποίησης

Οργανώνουμε ομαδικές συνεδρίες διατροφικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

Παροχή Διαιτολογικών Υπηρεσιών σε Αθλητικά Σωματεία και Γυμναστήρια

Η σωστή διατροφική υποστήριξη σε χώρους άθλησης διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης

Εξατομικευμένη Διατροφική Υποστήριξη

Yποστήριξη και καθοδήγηση για άτομα με φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις μοναδικές ανάγκες τους.

Διαβάστε αναλυτικά

Εταιρική διατροφική συμβουλευτική

Διαβάστε αναλυτικά

Εταιρική διατροφική συμβουλευτική

Σχεδιασμός προγραμμάτων διατροφικής αγωγής για το εταιρικό προσωπικό.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενισχύσετε το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας σας απέναντι στους εργαζομένους σας. Το πρόγραμμα διατροφικής αγωγής σχεδιάζεται και εφαρμόζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

Σχεδιασμός προγραμμάτων διατροφικής αγωγής για το εταιρικό προσωπικό.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενισχύσετε το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας σας απέναντι στους εργαζομένους σας. Το πρόγραμμα διατροφικής αγωγής σχεδιάζεται και εφαρμόζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

Υποστήριξη διατροφικών ισχυρισμών

Ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών σας προβάλλοντας τα διατροφικά τους πλεονεκτήματα.

Υποστήριξη διατροφικών ισχυρισμών

Ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών σας προβάλλοντας τα διατροφικά τους πλεονεκτήματα.

Διαβάστε αναλυτικά
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες