Εταιρική διατροφική συμβουλευτική

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων διατροφικής συμβουλευτικής σε δύο άξονες.

Α) Σχεδιασμός προγραμμάτων διατροφικής αγωγής στο προσωπικό της εταιρείας σας.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενισχύσετε το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας σας απέναντι στους εργαζομένους σας. Παρέχοντας συμβουλές για βελτίωση της διατροφής και του τρόπου ζωής, οι εργαζόμενοί σας θα βελτιώσουν την υγεία τους και θα αυξήσουν την απόδοσή τους. Το πρόγραμμα διατροφικής αγωγής σχεδιάζεται και εφαρμόζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος (π.χ. ωράριο, διαθεσιμότητα γευμάτων κ.α.) και του ανθρώπινου δυναμικού σας.

Β) Υποστήριξη διατροφικών ισχυρισμών.

Ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών σας προβάλλοντας τα διατροφικά τους πλεονεκτήματα. Η επιστημονική μας ομάδα μπορεί να επιληφθεί του σχεδιασμού διατροφικών ισχυρισμών που αναδεικνύουν την διατροφική αξία του προϊόντος/ υπηρεσίας σας με στόχο την ορθή διαφήμισή του και την έγκυρη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

Διατροφική συμβουλευτική οργανισμών

Δείτε αναλυτικά

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ατόμων και ομάδων

Δείτε αναλυτικά