Συμβουλευτικές υπηρεσίες ατόμων και ομάδων

Εξατομικευμένη Διατροφική Υποστήριξη

Οι διαιτολόγοι της NutriScience παρέχουν εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη για φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις στα διαιτολογικά γραφεία της εταιρείας και κατ’ οίκον στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Άργος και Ναύπλιο. Στα πλαίσια κοινωνικής ευαισθησίας η επίσκεψη στα διαιτολογικά γραφεία της εταιρείας μας παρέχεται δωρεάν σε Α.μ.Ε.Α. και με έκπτωση 50% σε κατόχους κάρτας ανεργίας.

Ομάδες Διατροφικής Συμβουλευτικής και Κινητοποίησης

Πλέον των εξατομικευμένων διατροφικών υπηρεσιών, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικές συνεδρίες διατροφικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Οι ομάδες αυτές καθοδηγούνται από ψυχολόγο και ειδικά εκπαιδευμένο διαιτολόγο. Στόχοι των ομάδων αυτών είναι: η τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς, η κινητοποίηση και υποστήριξη της προσπάθειας ρύθμισης σωματικού βάρους, η διερεύνηση της σχέσης τροφής και συναισθημάτων καθώς και διερεύνηση για αποδοχή της εικόνας σώματος.

Διατροφική συμβουλευτική οργανισμών

Δείτε αναλυτικά

Εταιρική διατροφική συμβουλευτική

Δείτε αναλυτικά