Διατροφικη συμβουλευτική οργανισμών

Παροχή Διαιτολογικών Υπηρεσιών σε Κλινικές και Γηροκομεία

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και υποστήριξη του Τμήματος Διατροφής σε ιδιωτικούς χώρους περίθαλψης. Αυτό συνίσταται από την οργάνωση της εστίασης (διαιτολόγιο και παρασκευή τροφίμων), διατροφική αξιολόγηση, συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό και σχεδιασμό εξατομικευμένης διαιτολογικής υποστήριξης. Όλα αυτά, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησής σας. Η παρουσία του διαιτολόγου μας στο χώρο σας βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας και κατ’ επέκταση το προφίλ της επιχείρησής σας.

 

Παροχή διαιτολογικών υπηρεσιών σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά και κατασκηνώσεις:

Η καθιέρωση σωστών συνηθειών διατροφής και άσκησης αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών ήδη από την προσχολική ηλικία. Οι διαιτολόγοι της εταιρείας μας αναλαμβάνουν τη διαιτολογική υποστήριξη σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Η υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν 6 άξονες:

1) Εκπαιδευτικές – Ενημερωτικές ομιλίες για τους γονείς σχετικά με την παιδική διατροφή
2) Σχεδιασμό κατάλληλου διαιτολογίου για τα παιδιά με πλήρη αναφορά σε θρεπτικά συστατικά πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις υποδομές της επιχείρησης σας
3) Διατροφική αξιολόγηση των παιδιών και παροχή έντυπων εξατομικευμένων αναφορών στους γονείς σχετικά με την κατάσταση θρέψης και ανάπτυξης του παιδιού τους
4) Εξατομικευμένη παρακολούθηση στα παιδιά που εντοπίζονται να έχουν διατροφικά προβλήματα
5) Παροχή εκπαιδευτικού υλικού για τους δασκάλους για την τάξη σχετικά με την καλύτερη επαφή των παιδιών με υγιεινοδιαιτητικές συνήθειες
6) Οδοντιατρική αγωγή και προσωπική αξιολόγηση κάθε παιδιού.

Οι υπηρεσίες του διαιτολόγου συμβάλουν στην ανάπτυξη ποιοτικότερων υπηρεσιών από την επιχείρηση σας ενώ παράλληλα αυξάνουν το αίσθημα εμπιστοσύνης στους πελάτες σας.

 

Παροχή Διαιτολογικών Υπηρεσιών σε Αθλητικά Σωματεία και Γυμναστήρια

Η σωστή διατροφική υποστήριξη σε χώρους άθλησης διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε χώρους άθλησης γύρω από θέματα που ενδιαφέρουν τους αθλούμενους, όπως ενυδάτωση, αύξηση αθλητικής απόδοσης – αντοχής, μυϊκής μάζας κ.α. Επιπρόσθετα, μπορούμε να παρέχουμε διαιτολογικές υπηρεσίες στο χώρο σας, είτε ομαδικές είτε εξατομικευμένες, όπως διατροφική αξιολόγηση (π.χ. ανάλυση σύστασης σώματος) και σχεδιασμό διαιτολογίου

Υπηρεσίες για άτομα και ομάδες

Δείτε αναλυτικά

Εταιρική διατροφική συμβουλευτική

Δείτε αναλυτικά